Kannanotto: keskustan läpi kulkevasta raskaasta liikenne

Kevätkokouksen 22.9.2020 kannanotto

Vaasan kaupunginhallitukselle, Tekniselle lautakunnalle, Kaavoitukseen

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry ilmaisee jäsenkokouksessaan 22.9.2020 huolestumisensa kaupungin keskustan läpi kulkevasta raskaasta liikenteestä.

Tämä aiheuttaa huonoa ilmanlaatua, melua ja tärinää. Näistä koituu asukkaille terveyshaittoja ja tärinä saattaa myös aiheuttaa vaurioita kadunvarren rakennuksille. Myös suuren liikenneonnettomuuden riski vaarallisine kemikaaleineen huolettaa.

Wärtsilän muutto Vaskiluotoon ja lisääntyvä puuhakkeen kuljetus EPV:n voimalaitokseen ovat omiaan lisäämään liikennettä entisestään.

Keskustan liikennehaittojen vähentämiseksi ehdotamme

  • nopeutusrajoituksen laskemista pikaisesti Vaasanpuistikolla,
  • kiertotien suunnittelua ja toteuttamista Vaskiluodon satamasta Sundomin/Mustasaaren kautta etelään ja pohjoiseen meneville pääteille,
  • varautumista pidemmällä tähtäimellä Vaasapuistikon alle rakennettavan tunnelin tarpeellisuuteen

Vaasassa 22.09.2020

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen ry:n puolesta

Pj.  Birgitta Lång

Till Vasa stadsstyrelse, Tekniska nämnden och Planläggningen

Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf uttrycker på sitt medlemsmöte 22.09.2020 sin oro över den tunga trafiken genom stadens centrum. Denna orsakar dålig luftkvalitet, buller och skakningar.  Dessa i sin tur medför hälsorisker för invånarna och möjliga sprickbildningar på närliggande byggnader. Risken för stora trafikolyckor med läckage av farliga kemikalier oroar också.

Wärtsiläs flytt till Vasklot och kraftbolaget EPV:s växande behov av träflis kommer att ytterligare öka trafiken.

För att minska olägenheterna av trafiken i centrum föreslår vi:

  • en brådskande sänkning av tillåten hastighet på Vasaesplanaden
  • planering och byggande av en omfartsväg från Vasklot hamn via Sundom/Korsholm till söder- och norrgående huvudvägar
  • beaktande av troligt framtida behov av en tunnel under Vasaesplanaden

Vasa 22.02.2020

För Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s räkning

Ordf  Birgitta Lång

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *