Mielipide: Toriparkin laajennuksesta (ak 1071)

Vaasan  kaupungin kaavoitukselle / Till planläggningen i Vasa

kaavoitus@vaasa.fi

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen mielipiteet

Toriparkin laajennuksesta  (ak 1071)

Yhdistyksemme mielestä Vaasan keskustan suurin liikenneongelma ei ole pysäköintipaikkojen puute, vaan vilkkaan ja raskaan liikenteen läpikulku.

Läpikulkuliikenteen ohjaaminen pois keskustasta on mielestämme taattava mahdollisimman pian rakentamalla satamatie Vaskiluodosta Porin tielle ja liikennetunneli Vaasanpuistikon alle. Vasta  läpikulkuliikenteen ratkettua voidaan arvioida pysäköintitilojen tarvetta ja teknisiä toteuttamismahdollisuuksia Vaasanpuistikon alla.

Asukkaat tarvitsevat pikaisesti teknisiä tietoja rakennussuunnitelmista, sisäänajoramppien tarkasta sijoittamisesta sekä rakennusvaiheen liikennejärjestelyistä. Pysäköintiluolan sisäänajorampit ja muut liikennejärjestelyt vaikuttaisivat kaupunkikuvallisesti erityisen paljon koko Vaasan keskustan miljööseen.

Pysäköintiluolan kaivaminen Vaasanpuistikon alle olisi suuri ja koko keskustan pitkäksi aikaa myllertävä rakennushanke. Rakentamisen ajaksi alueen paikallisliikenne vaikeutuu ja asuntojen arvo laskenee.

Myös pysäköintihankkeen hinta ja rahoitus kaipaavat selvitystä.   Lehtitietojen mukaan Vaasan Toriparkki Oy:lle pysäköinnin laajentaminen Vaasanpuistikon alle ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. (IlkkaPohjalainen 13.2.2021, verkkolehti) 

Mahdollinen pysäköintipaikkojen lisätarve voidaan helpoimmin tyydyttää rakentamalla pysäköintitalo osayleiskaavan sallimille alueille, esimerkiksi Raastuvankadun ja Rauhankadun kulmaan.

Vaasassa  1. 3. 2021

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen hallitus / Birgitta Lång, pj

 

Åsikter från Invånarföreningen i centrala Vasa om en

Utvidgning av Torgparkeringen (ak 1071)

Vår förening anser att Vasa centrums största trafikproblem är den tunga och livliga genomfartstrafiken, inte en brist på parkeringsplatser.

Denna genomfartstrafik bör snarast dirigeras bort från centrum via en hamnväg från Vasklot till Björneborgsvägen och en trafiktunnel under Vasaesplanaden. Först härefter kan man bedöma behovet av parkeringsplatser under Vasaesplanaden samt de byggnadstekniska möjligheterna för dessa.

Invånarna behöver information om byggnadsplanernas tekniska utförande, inkörsrampernas placering och planerade trafikarrangemang under byggnadsskedet. Parkeringsgrottans inkörsramper och andra trafikförändringar inverkar stort på miljön och stadsbilden i hela centrum. Utgrävning av parkeringsutrymme under Vasaesplanaden är ett stort projekt, som under byggnationen sätter hela centrum i kaos med försvårad lokaltrafik och risk för sänkt värde på närliggande byggnader.

Parkeringsprojektets kostnader och finansiering behöver också klargöras. Enligt uppgifter i pressen är Vasa Torgparkering Ab inte intresserad av en utvidgning av parkeringsgrottan i detta skede (IlkkaPohjalainens nättidning 13.2.2021).

Ifall flera parkeringsplatser i framtiden behövs, kunde dessa lättare tillgodoses med ett parkeringshus i enlighet med gällande delgeneralplan, t.ex i hörnet av Fredsgatan och Rådhusgatan.

Vasa 1.3.2021

Styrelsen för Invånarföreningen i centrala Vasa / ordf Birgitta Lång

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *