Kannanotto: Kävelykeskustan laajentaminen

Vaasan  kaupungin kaavoitukselle / Till planläggningen i Vasa

Asia/Ärende:  Kävelykeskustan laajentaminen / Utvidgning av promenadcentrum

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys (VKA) ry:n 30.11.2020 pidetty jäsenkokous ilmaisi seuraavan kannanoton Vaasan kävelykadun laajentamista koskevaan suunnitelmaan:

Suunnitelman molemmat vaihtoehdot ovat omiaan elävöittämään keskustaa etenkin jalankulkijoille, mutta myös liike-, kahvila-ja ravintola-alalle.

Nykyisen kävelykadun ja puistikon pidentäminen rautatieasemalle asti on kiitettävää, etenkin jos alueen ruuhkautuminen nykytilanteesta on estettävissä.  Mahdollisesta kevyen liikenteen tunnelista Hovioikeudenpuistikolta rautatien alitse Wasa Stationille tulisi huomattavan pitkä ja ehkä myös rikoksille altis.

Torin osalta vaihtoehto ”Radalta rantaan” on mielestämme hyvä, eli kaksi kahvilaa etelä-pohjois-suuntaisesti, istumapaikkoja Vapauden patsaan ympärille ja lapsille leikkialue puistikolle Fondiksen ja Rewellin välissä.

Kävelyalueen laajentamiseksi Raastuvankadulta rannalle vaihtoehto ”Symmetria” on selkeä ja tarpeeksi salliva. Puhdas kävelykatu Raastuvankadun ja Kirkkopuistikon välillä, puistikon pohjoisella puoliskolla, sallinee alueen kahviloille tarpeeksi elintilaa. Muilta osin riittänee ”Symmetrian” ehdotus jalkakäytävästä, yhdestä autokaistasta ja pysäköintikaistasta puistikon molemmin puolin sekä ehdotukseen sisältyvä kaksisuuntainen pyörätie puistikon eteläpuolelle. Tässä vaihtoehdossa säilyisi pienellä puuistutuksella täydennetty pysäköintitila hovioikeuden edessä, mikä kokonaisuus lienee tarpeen alueen asuin- ja ravintolatiheyden takia.


Invånarföreningen i centrala Vasa (ICV) rf gjorde på sitt medlemsmöte 30.11.2020 följande ställningstagande till planerna på utvidgning av stadens promenadcentrum: 

          Planens bägge alternativ har potential att liva upp stadskärnan i synnerhet för fotgängare, men också för affärs-, cafe- och restaurangverksamheten.

         En förlängning av nuvarande gågata och esplanad till järnvägsstationen är välkommen, isynnerhet om förvärrade trafikstockningar kan undvikas. En föreslagen tunnel för lätt trafik från Hovrättsesplanaden under järnvägen till Wasa Station skulle bli lång och eventuellt också känslig för brottslighet.

         För torgets räkning anser vi alternativet ”Från järnvägen till stranden” vara bra, d.v.s. med två cafeer i nord-sydlig riktning, sittplatser runt Frihetsstatyn och en lekpark för barn i esplanaden mellan Fondis och Rewell.

         En förlängning av promenadcentrum från Rådhusgatan till stranden enligt alternativet ”Symmetri” ger både överskådlighet och utvecklingsmöjligheter.

En ren gågata på esplanadens norra sida mellan Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden torde ge områdets cafeer tillräckligt livsrum. På de övriga gatuområdena lär trottoar, en körfil och en parkeringsfil, samt en dubbelriktad cykelväg på esplanadens södra sida vara tillräckliga. I alternativet bevaras nuvarande parkeringsplats utvidgad med en liten trädplantering framför hovrätten. Dessa parkeringsmöjligheter torde behövas med tanke på områdets bostads- och restaurangtäthet.

06.12.2020                         

Birgitta Lång  VKA:n puheenjohtaja / ICV:s ordförande

1 thought on “Kannanotto: Kävelykeskustan laajentaminen

  1. Idén att utvidga promedancentrum så att hela Hovrättsesplanaden omvandlas till en gågata är befängd. Detta kommer enbart att resultera i ytterligare parkeringsplatser försvinner och att ännu flera specialaffärer flyttar från centrum till Stenhaga eller till Liselund/Risö. Eller rent av stänger helt som Jääskeläinen och Othello.

    Skall man behöva börja åka till Ideapark i Seinäjoki för att handla?

    Den fula kioskbyggnaden mellan f.d. Kyrkoapoteket och Putte/Roine/Vikmans bilskola kunde däremot rivas. Detta lilla torg skulle passa bra som uteservering för caféer och restauranger. Betydligt bättre än Hovrättsesplanadens trottoar. Där är det både soligt och någorlunda skyddat mot kalla nordliga vindar.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *