Ajankohtaista/Aktuellt

SIVULLA YLIMPÄNÄ uusimmat tiedotteet

2021
Jäsenkirje, kutsu syyskokoukseen tulossa marraskuussa
Yhdistyksen esite uusitaan
POHY:n kokouksia TEAMSissa, osallistutaan joihinkin
2.9. 2021
Hallituksen kokous, kirjasto, Essee sali klo 17
16.6. 2021
Mielipide ELY:lle: Akkumateriaalitehtaan YVAan

29.6. 2021
Asukasyhdistyksemme osallistuu Vaasan kaupungin vieraslajien torjuntatalkoisiin, eli tällä kertaa jättipalsamin poistamiseen.

Kokoonnumme Suvilahden koiraparkin luona Suvilahdentie 9, tiistaina 29.6. klo 15. Jos sataa, otetaan uusiksi keskiviikkona tai torstaina samaan aikaan. Jokainen ottaa mukaan omat työkäsineet!

Invånarföreningen deltar i stadens utrotningstalko av invasiva växter, i vårt fall Jättebalsamin. Vi samlas utanför Sunnanviks hundpark, Sunnanviksvägen 9, tisdagen 29.6 kl. 15. Ifall av regn blir det onsdag eller torsdag istället, samma tid. Ta med egna handskar!

15.6.2021
Retki Edvininpolulle klo 18 alkaen. Kokoonnutaan Aleksis Kiventien parkkipaikalla.
Tarjolla on retkieväitä, kahvia ym. makkaranpaistoa, vapaaehtoinen maksu järjestäjille.

14.6. 2020
Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen / Armas Rinne kouluttajana. Setlementin tiloissa Palosaarella klo 13 alkaen.

1.6.2021

Kevätkokous Fanny-talossa.

17.5. 2021
Jäsenkirje 1/2021 ja kutsu kevätkokoukseen lähetettiin.
4.5. 2021
Hallitus koolla
25.3. 2021
Yhdistyksen talousvastaavaksi Pirjo Rautio
18.3.2021
Kevään toimintaa ei ole voitu suunnitella koronatilanteen vuoksi. Hallitus kokoontuu pienryhminä tai s-postikokouksina. Sääntömääräisen kevätkjokouksen ajankohta on auki.
5.3.2021

Asukasyhdistysten kattojärjestö on Suomen Kotiseutuliitto. Oma yhdistyksemmekin kuuluu tähän järjestöön, ja tästä syystä sivustomme alareunassa olevaan LINKKILISTAAN lisätään nettiosoite

https://kotiseutuliitto.fi/

Sivusto on otsikoitu ”Rakkaudesta kotiseutuun”. Se on hieno, selkeä ja siellä on valtavasti asiaa. Myös monenlaisia hyviä ohjeita paikalliseen toimintaan. Kannattaa käydä sivuilla katsomassa aina säännöllisin välein. Sieltä löytyy myös Kotiseutuposti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Sen lukeminen onnistuu hyvin tuolta yllä mainitulta sivulta.

Yhdistyksemme hallituksessa kotiseutuasioista vastaa tänä vuonna 2021 varapuheenjohtaja Aimo Nyberg.

1.3. 2021
Hallituksen kannanotto Toriparkin laajennukseen.
4.2.2021
Hallituksen kokous 1/2021, Järjestäytyminen ja ajankohtaiset asiat.
10.1.2021
Hallituksen muistutus koskien Talotoimen poikkeamislupahakemusta.
30.11. 2020
Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi jatkamaan Birgitta Långin, jolla alkaa kolmas vuosi pj:nä. Entinen hallitus jatkaa, ja järjestäytyy vuoden 2021 tammikuussa. Syyskokous antoi kaksi kannaotoa. Ne voi lukea kohdasta kannaotot.
Jäsenmaksu  10 € + vapaaehtoinen tukimaksu, eli ennallaan. Toimintasuunnitelma 2021 hyväksyttiin myös, ja sitä ei julkaista netissä, eli siitä voi kysellä hallituksen jäseniltä.
17.11.2020
Jäsenkirje ja kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen lähetetty 20.11. 2020 mennessä S-postilla, ja paperikirjeellä niille, joilden s-postia ei ole tiedossa. Toive on, että mahdollisimman moni ilmoittaisi sihteerille s-postiosoittensa.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa rf SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 30/11 klo 18 kirjaston Esseesalissa
Esityslistalla: Ensivuoden toimintasuunnitelma ja taloausarvio, pj:n ja hallituksen jäsenten valinta. Mahdolliset kannanotot (ehdotukset etukäteen kirjallisina hallitukselle).

22.9.2020

Sääntömääräinen kevätkokous onnistuttiin järjestämään ja toteuttamaan tiukasti ohjeita noudattaen. Yleistä asukasiltaa ei nyt kuitenkaan pidetty. Jäsenistöäkin oli paikalla normaalia vähemmän. Sääntömääräiset kevätkokousasiat käsiteltiin ja hyväksyttiin (vuoden 2019 toim. kertomus, talous- ja vastuuvapausasiat). Kokous antoi yhden kannanoton koskien keskustan läpiajoliikennettä. Katso tarkemmin kohdasta: kannanotot.

Toinen sääntömääräinen jäsenkokouksemme, syyskokous on tämän vuoden loppupuolella. Toivotaan, että sen järjestäminen onnistuu ilman nyt koettuja koronan aiheuttamia vaikeuksia. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ja tulevista tärkeistä asioista kerrotaan tällä yhdistyksemme virallisella nettisivulla.

Hyvä jäsen, jos sait edellisen jäsenkirjeen paperikirjeenä, toivomus olisi, että toimitat yhdistyksen sihteerille s-postiosoitteesi.

9.9.2020
Jäsenkirje ja kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen lähetetty 10.9. 2020 mennessä.
Niille, joilla ei ole s-postia ilmoitettuna, lähtee edelleen paperikirje.
S-posti osoitteen ilmoittamista suositellaan jokaiselle jäsenelle.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa rf SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 22/09 klo 18 kirjaston Esseesalissa

Esityslista:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toimintatarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Ilmoitusasiat
 • Muut asiat
 • Kokouksen päättäminen

Birgitta Lång,  VKA:n puheenjohtaja

FÖREDRAGNINGSLISTA för VåRMÖTET  22/09  kl 18  i Stadsbibliotekets Essesal

 • Mötets öppnande
 • Val av mötets ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare/rösträknare
 •  Mötets laglighet, beslutförhet
 •  Godkännande av föredragningslista
 •  Presentation av bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
 •  Fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
 • Anmälningsärenden
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande

Birgitta Lång,  ICV:s ordförande

1.9.2020
Hallituksenn kokoukset pidetty normaalisti maaliskuun alkuun. Syksyn kokous 1.9. saatiin pidettyä. Kevätkokous on myös siirtynyt syksyyn. Jäsenkirje lähtee vasta syyskuussa.

Jäsenkirjeet lähetetään postin kautta kaksi kertaa vuodessa.
Medlemsbreven skickas åt alla per post två gånger i året.

Päivitykset tälle sivulle tehdään noin kerran kuukaudessa, hallituksen kokouksen jälkeen.
Viimeisin päivitys kesäkuussa 2020.

Uppdatering ungefär en gång i månaden efter styrelsemöte.
Senast uppdaterats i junii 2020.

Tiedustele, kysele myös suoraan!
Yhdistyksen varapj.  Aimo Nyberg, aimonyberg(at)gmail.com  tai 050 3308540

VUOSI 2020

Sääntömääräinen kevätkokous siirtyy syksyyn.

Toistaiseksi ei pidetä hallituksen kokouksia (kevät 2020)

Hallituksen kokous 2/2020
18.2.2020.

Hallituksen kokous 1/2020
16.1. 2020. Kirjaston Essee sali klo 18.00
Esityslistoja ei enää julkaista netissä.

VUOSI 2019

26.11.Syyskokous 2019

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 26.11. 2019 OCH MEDLEMSBREV 2/2019från Invånarföreningen i centrala Vasa rf  (ICV)
ICV ordnar höstmöte tisdagen 26.11 på Fanny huset, Kyrkoespl. 34.

Mötet börjar kl 18.00 med en presentation av planläggare Emma Pitkäjärvi om delgeneralplanen för Vasa centrum. Planen godkändes i somras och är förståss högintressant för oss invånare i  Vasa centrum. Efter diskussion om stadscentrum följer föreningens stadgeenliga höstmöte, se föredragningslistan nere på sidan.

Styrelsen har efter vårmötet i maj uppdaterat vår nätsida (www.vkaicv.nettisivu.org) . Där hittas bl.a. fotogalleriet “Då och nu” med ett 20-tal foton på  rivna värdehus och de “lådor” som i de flesta fall byggts istället. Styrelsen planerar att fortlöpande komplettera denna fotosamling. Nätsidan har också ICV:s ställningtaganden till planläggningsobjekt och andra aktuella dokument.

Vi i ICV:s styrelse anser uppföljningen av vårt områdes planläggning vara föreningens viktigaste uppgift. Stadens planläggare underlättar denna uppgift genom att ordna informationstillfällen och hålla sin nätsida aktuell (www.vasa.fi/planlaggningen). Planläggningens besöksadress är Kyrkoespl 26A.

I aktiva utvecklingskeden är det viktigt att också värdesätta byggnadsarv och skydda värdefulla hus och miljöer. Nästa år ämnar vi studera utredningar av vårt områdes skyddade hus och framtida skyddsbehov.

Invånarföreningen behöver fler medlemmar!  Försök locka med vänner och bekanta!  Årsavgiften är låg,10 € + frivilllig stödavgift och erläggs till FI93 6601 0001 0837 16.

Nästa år hoppas vi på draghjälp av en T-skjorta med föreningens logo för försäljning och som information om vår exitens.

VÄL MÖTT PÅ HÖSTMÖTET!
ICV:s höstmöte tisdagen 26.11.2019 kl 18 på Fanny-huset, Kyrkoespl 34

 • Mötets öppnande
 • Mötets laglighet coh beslutförhet
 • Val av mötets ordförande , sekreterare, rösträknare och protokolljusterare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Verksamhetsplan för 2020
 • Budget för 2020
 • Styrelse för 2020
 • Eventuellt utlåtande från höstmötet
 • Anmälningsärenden
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande

Birgitta Lång (ICV:s ordf 2019)

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry:n
KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 26.11.2019 JA JÄSENKIRJE 2/2019

VKA pitää syyskokouksensa tiistaina 26.11.2019 Fanny-talossa, Kirkkop. 34.

Aloitetaan klo 18 kaavoittaja Emma Pitkäjärven alustuksella Vaasan keskustan osayleiskaavasta. Kaava hyväksyttiin viime kesänä ja on tietenkin hyvin tärkeä  kaupunkimme keskustan asukkaille. Kaavakeskustelun jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, ks. esityslista alla.

Yhdistyksen hallitus päivitti  kesällä nettisivumme (www.vkaicv.nettisivu.org).

Sivulta löytyy mm. kuvagalleria “Ennen ja nyt”, missä on noin 20 valokuvaparia puretuista arvotaloista ja niiden usein laatikkomaisista korvikkeista. Hallitus täydentää  tarpeen mukaan kuvakokoelmaa.  Nettisivulta löytyy myös VKA:n kannanottoja kaavoituskohteista sekä muita ajankohtaisia asiakirjoja.

VKA:n hallitus katsoo alueemme kaavoituksen seuraamisen yhdistyksen tärkeimmäksi  tehtäväksi. Kaupungin kaavoitus helpottaa tehtäväämme järjestämällä yleisötilaisuuksia  sekä tiedottamalla aiheesta nettisivullaan (www.vaasa.fi/kaavoitus). Kaavoituksen fyysinen osoite on Kirkkop. 26A.

Kaupungin aktiivisessa kehitysvaiheessa on myös pidettävä huolta rakennusperinnöstä sekä talojen ja ympäristöjen suojelun tarpeesta.  Ensi vuonna aiomme tutustua selvityksiin alueemme suojelluista ja suojelun arvoisista taloista.

Asukasyhdistys kaipaa lisää jäseniä! Houkutelkaa mukaan ystäviä ja tuttavia!
Jäsenmaksu on matala, 10 € + vapaaehtoinen tukimaksu tilille FI93 6601 0001 0837 16.

Ensi vuonna saanemme vetoapua yhdistyksen logolla varustetusta T-paidasta, jota suunnitellaan myyntiin ja yhdistyksemme olemassaolon mainostamiseen.

NÄHDÄÄN SYYSKOKOUKSESSA!

VKA:n syyskokous tistaina 26.11.2019 klo 18 Fanny-talossa, Kirkkop.34

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Esityslistan hyväksyminen
 • Toimintasuunnitelma v:lle 2020
 • Talousarvio v:lle 2020
 • Hallituksen valinta v:lle 2020
 • Syyskokouksen mahdollinen julkilausuma
 • Ilmoitusasiat
 • Muut asiat
 • Kokouksen päättäminen

Birgitta Lång (VKA:n puheenjohtaja 2019)

Aikaisemmat:

26.11. Syyskokous, höstmöte
14.11.Hallituksaen kokous, styrelsemöte 8/2019
10.10. Lausunto Reininkadun asemakaavan muutoksesta
10.10. Hallituksen kokous, styrelsemöte 7/2019
30.8. Lausunto Vaskiluodon osayleiskaavasta
28.8. Hallituksen kokous, styrelsemöte 6/2019
19.8. Vaskiluoto yleiskaavailta, järj kaupungin kaavoitus
5.8. Lausunto Ravilaakson osayleiskaavasta
1.8. Hallituksen kokous, styrelsemöte 5/2019
5.6. klo 17.30 Kävely Vaskiluodon metsässä
25.5. Kuvasafari 2 Vähäänkyröön klo 9 – 14.
22.5. Olemme mukana Vaasan Pärnu Seuran siivoustalkoissa Hietalahden Villalla
18.5. Olemme mukana Mahdollisuuksien torilla
7.5. Asukasilta ja kevätkokous Arbiksella
24.4. Jäsenkirje 1/2019 monistus ja postitustalkoot
23.4. Hallituksen kkous, styrelsemöte4/2019
22.4. Då och nu Vaasa ennen nyt kuvagallerian kuvauspäivä
25.3. Wärtsilän asemakaavan selostus, Draamasalissa
19.3. Hallituksen kokous, styrelsemöte 3/2019
31.1. Lausunto Wärtsilän asemakaavasta, ja Pingviinien sauna-asiasta
29.1. Hallituksen kokous, styrelsemöte 2/2019
21.1. Wärtsilän asemakaavan esittely, Draamasalissa
10.1 Osallistututtiin Aatto Wuorenlinnan siunaustilasiuuteen
8.1. Hallituksen kokous, styrelsemöte 1/2019

PÖYTÄKIRJAT / PROTOKOLL

Pöytäkirjoja ei enää julkaista netissä, tiedustelut sihteeriltä
1/2020
Sääntömääräinen syyskokous 2019
Sääntömääräinen kevätkokous 2019
8/2019
7/2019
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019