Hallitus/Styrelse 2021

VKA ry:n hallitus 2021 valittiin syyskokouksessa 30.11. 2020.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n hallituksen kokoonpano 2021.
Styrelsen för Invånarföreningen i centrala Vasa rf. 20201

Puheenjohtaja/Ordförande: Birgitta Lång
Varapuheenjohtaja/Viceordförande Aimo Nyberg
Sihteeri/Sekreterare: Anttu Kankaanpää
Rahastonhoitaja/Kassör: Pirjo Rautio
Muut hallituksen jäsenet/Övriga styrelsemedlemmar:
Anders Boucht
Anneli Havu
Riitta Kankaanpää-Waltermann
Marita Koskinen

Gunvor Pått
Armas Rinne
Pirkko Tammi

Kunniapuheenjohtaja/Hedersordförande: –
Hallituksen kunniajäsen: –