Liity jäseneksi/Bli medlem

Nyt on aika Sinunkin liittyä mukaan!

Sinua tarvitaan! Osaamisesi on tervetullut apu yhdistyksellemme. Jäsenyys ei tietenkään velvoita toimintaan, pelkkä kiinnostus asukastoimintaan riittää jäseneksi tulemiseen.

Aktiivinen toiminta yhteisten asioiden puolesta antaa kuitenkin itse kullekin myös energiaa, ja voimauttaa mukanaolevia!  Nyt on aika Sinunkin liittyä mukaan!

Yhdistyksemme jäseneksi tulet maksamalla 10 euroa/ vuosi tilille Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16. Jäsenmaksumme on edelleen v. 2020 tosi edullinen!
Vapaaehtoiset tukimaksut otetaan myös suurella kiitollisuudella vastaan.

Ilmoitathan yhteystietosi yhdistyksemme sihteerille (Anttu) / puheenjohtajalle (Birgitta) tai talousvastaavalle (Anders). Yhdistyksen säännöt voit lukea näiltä nettisivuilta, tai saat ne esim. tulemalla mukaan kokouksiin, tai pyytämällä säännöt joltakin hallituksemme jäseneltä. Saat myös yhdistyksemme kaksikielisen esitteen, joka ilmestyi keväällä 2016.

Sääntömääräisiin kokouksiin sinut kutsutaan kirjeellä, tätä varten sinun tulee toimittaa yhteystietosi yhdistykselle.

Yhdistyksestä eroamisesta tulee ilmoittaa sihteerille, puheenjohtajalle tai taloudenhoitajalle.

Nu är det din tur att komma med i föreningen!

Vi behöver dej! Ditt kunnande är en välkommen tillgång för vår förening. Medlemskap medför inga förpliktelser. Intresse för vår verksamhet räcker till för att bli medlem.

Aktiv verksamhet för gemensamma ärenden ger envar energi och styrker de som deltar i verksamheten.

Medlem i föreningen blir du genom att erlägga den förmånliga  medlemsavgiften 10 euro/år till föreningens konto Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16.
Meddela dina kontaktuppgifter till föreningens kassör (Anders), sekreterare (Anttu) eller ordförande (Birgitta). Föreningens stadgar kan du bekanta dig med genom att läsa dem på hemsidan eller genom att besöka våra möten. Du kan också få dem genom att kontakta någon styrelsemedlem. Kom också ihåg att be att få föreningens broschyr, som utkommit våren 2016.

För att kunna sända dej kallelser till föreningens möten, som hålls med regelbundet, ber vi dej  anteckna ditt namn och din adress på inbetalningstalongen eller på annat sätt kontakta oss. Om du av någon anledning vill skriva ut dej ur föreningen, så kontakta ordföranden, sekreteraren eller kassören.

Voit soittaa, ja kysellä lisää, du kan också ringa till mej för att få mera information
Aimo Nyberg,  050  3308540