Dåochnu – ennenjanyt

VASA DÅ OCH NU / VAASA ENNEN JA NYT

Fotogalleriet visades för allmänheten 7.5.2019 på Arbis,
kuvasarja esitetty 7.5.2019 asukasillassa Arbiksella.

KUVAGALLERIA / BILDGALLERI

Valokuvagallerian idea syntyi rouva Alice Stolpen v. 2018 yhdistyksellemme lahjoittamasta valokuva- ja postikorttikokoelmasta.

Muutamat kuvat ovat tästä kokoelmasta, toiset muilta valokuvaajilta ja arkistoilta.
Yhdistys aikoo jatkossa täydentää kuvagalleriaa.

Iden till fotogalleriet kommer från en foto- och postkortsamling donerad av fru Alice Stolpe 2018.

Några foton härstammar från denna samling, andra från olika fotografer och arkiv.
Föreningens avsikt är att uppdatera fotogalleriet enligt behov.

Kuva suurenee klikkaamalla sitä.
Förstora bilden genom att klicka.

 1. Hovioikeudenpuistikko 20, Hovrättsesplanaden 20
  Laurellin talo / Laurellska huset
 • Rakennettu 1895?   Arkkitehti A W Stenfors
 • Oikealla entinen postitalo
 • Laajennettiin ja muutettiin ulkoasu 1939 koskematta Asemakadun puoleiseen osaan (Astor)
 • Byggts 1895? Arkitekt A W Stenfors
 • Till höger tidigare postkontor
 • Utbyggts och bytts exteriör 1939 kvarlämnande hus längs Stationsgatan (Astor)

Postikortti/Vykort Vuosi/år?

Valokuva/foto: A Nyberg 3/2019

 1. Ylätori / Övretorget
  Wolffin talo / Wolffska huset
 • 1868 – 1960
 • Arkkitehti ?
 • Vaasalle tunnusomainen viisikulmainen torni
 • Kauppa- ja asuintalo
 • Arkitekt?
 • För Vasa typiskt femsidigt torn
 • Handels- och bostadshus

1905 suurlakko? /storstrejk?, Valokuva/Foto Sv Litteratursällskapet

Rewell Center. Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Hovioikeudenpuistikko 17 /  Hovrättsesplanaden 17
  C Finnilän talo / C Finniläs hus
 • 1896 (?) -1977
 • Arkkitehti K V Reinius
 • Kauppatalo, mm. Teräs
 • Arkitekt K V Reinius
 • Handelshus, bl.a. Teräs

Valokuva/foto: G Bäckman

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Kauppapuistikko 6 / Handelsesplanaden 6
  Roseliuksen talo / Roselius´ hus
 • Alkuperäisen talon arkkitehti C A Setterberg, useita muutoksia, mm. 1919
  T Lagerrosin tekemä
 • Purettu 1963
 • Ursprunglig ritning: arkitekt C A Setterberg,  många ombyggnader, bl.a av T Lagerros 1919
 • Revs 1963

Valokuva/foto: Sv Litteratursällskapet (Olin)

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Hietasaarenkatu 3 / Sandögatan 3
  Stenforsin talo / Stenfors´ hus
 • 1909 – 1969
 • Arkkitehti A W Stenfors
 • Vasemmalla jäljellä oleva ”virkailijatalo”
 • Arkitekt: A W Stenfors
 • Till vänster kvarvarande ”tjänstemannagård”

Valokuva/foto: G Bäckman

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Rantakatu 15 / Strandgatan 15
  Kajaaninlinna / Cajaneborg
 • Arkkitehtitoimisto Backmanson-Thesleff 1892, laajennus 1911: arkkitehti A W Stenfors
 • Asuintalo, yleinen sauna
 • Purettu 1960-luvun lopulla
 • Arkitektbyrå Backmanson – Thesleff 1892, tillbyggnad 1911 av A W Stenfors
 • Bostadshus, allmän bastu
 • Revs i slutet av 1960-talet

Valokuva/foto:  Pohj Museo/Österb Museum

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Koulukatu 10 / Skolhusgatan 10
  Bruunin talo / Bruunska huset
 • 1890 – 1969 (?)
 • Arkkitehti F Thesleff
 • Arkitekt F Thesleff

Valokuva/foto: Sv Litteratursällskapet (Olin)

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Rantakatu 9 / Strandgatan 9
  Paratiisi / Paradiset
 • 1856 (?) – 1964
 • Kaupungin vanhimpia asuintaloja
 • Arkkitehti C A Setterberg (?)
 • Ett av stadens äldsta bostadshus
 • Arkitekt C A Setterberg(?)

Valokuva/foto: Sv Litteratursällskapet (Olin)

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Pitkäkatu 53 / Storalånggatan 53
 • Vaasan Työväenyhdistys rakennutti 1906
 • Arkkitehti A W Stenfors
 • Toimitilana myös työväenopistolle, teatteriseuroille
 • V:sta 1992 Vaasan Kaupunginteatterina
 • Laajennus: arkkitehti A Nurminen
 • Byggts 1906 av Vaasan Työväenyhdistys
 • Arkitekt A W Stenfors
 • Också inhyst arbetarinstitut, teatersällskap
 • Sedan 1992 Vaasan Kaupunginteatteri
 • Tillbyggnadens arkitekt A Nurminen

Valokuva/foto: Pohj Museo/Ö Museum

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Kirjastonkatu 11 / Biblioteksgatan 11
  Elvan
 • 1863 – 1979
 • Arkkitehti C A Setterberg
 • Vasa svenska arbetarförening osti talon 1907
 • Vasemmalla olevan lisärakennuksen piirsi O Ekman
 • Toimitilana myös työväenopistolle, teatteriseuroille
 • Arkitekt: C A Setterberg
 • 1907 inköpt av Vasa svenska arbetarförening
 • Tillbyggnad till vänster av O Ekman
 • Också inhyst arbetarinstitut, teatersällskap

Valokuva/foto: Sv Litteratursällskapet (Olin)

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Koulukatu 47/ Skolhusgatan 47
 • 1880-luvulla rakennettu tiilitalo
 • Arkkitehti?
 • Uudistettu 1903: arkkitehti A W Stenfors
 • Jätetty tyhjäksi, paloi 7/2008
 • På 1880-talet byggt tegelhus
 • Arkitekt?
 • Ombyggts 1903: arkitekt A W Stenfors
 • Lämnats tomt, brann 7/2008

Valokuva/foto: A Stolpe

Valokuva/foto: G Bäckman  7/2008

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Raastuvankatu 25 / Rådhusgatan 25
 • Puutalo vasemmalla rakennettu 1862, arkkitehti ?
 • Lisärakennus 1911: arkkitehti A W Stenfors
 • Toimitilana mm. kehitysmaakaupalle, Unicefille
 • Kivitalo oikealla: arkkitehti C Schoultz 1916
 • Toimitilana Pelastusarmeijalle, musiikkiyhdistykselle
 • Jätetty tyhjiksi, paloivat 4/2013
 • Trähus till vänster byggt 1862, arkitekt ?
 • Tillbyggnad 1911: arkitekt A W Stenfors
 • Inhyst bl.a. u-lands-/Unicefaffär
 • Stenhus till höger ritat av C Schoultz 1916
 • Inhyst Frälsningsarmen, musikförening
 • Lämnats tomma, brann 4/2013

Valokuva/foto: A Stolpe

Valokuva/foto: G Bäckman  4/2013

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Rantakatu 1 / Strandgatan 1
  Vaasan Höyrymylly / Vasa Ångkvarn
 • Rakennettu 1870-luvulta lähtien
 • Betonisiilot rakennettu 1958
 • Myllyn toiminta loppui 1992
 • Muutettu 2003 Åbo Akademin tiloiksi, (ei betonisiiloja)
 • Byggd f. o. m. 1870-talet
 • Betongsilor byggda 1958
 • Kvarnen upphörde 1992
 • Ombyggts (frånsett betongsilorna) för Åbo Akademi 2003

Postikortti/vykort: Högnäs

Valokuva/foto: A Nyberg 5/2018

 1. Koulukatu 8 / Skolhusgatan 8
  Hemmerin talo / Hemmers hus
 • Rakennettu 1886, rakennusmestarina A Mannelin
 • Siirretty Stundarsiin 1977,
  uudelleen rakennettu; arkkitehti M Kyyhkynen
 • Byggt 1886 med A Mannelin som byggmästare
 • Flyttats till Stundars 1977
  ombyggnadens arkitekt M Kyyhkynen

Valokuva/foto: Pohj Museo/Ö Museum

Valokuva/foto: A Nyberg 5/201

Valokuva/foto: A Nyberg 5/2019

15. Koulukatu 64 / Skolhusgatan 64

 • Rakennettu 1905: arkkitehti A W Stenfors
 • 2017 siirretty ja laajennettu palokadun varrelle
  Arkkitehdit Lång-Kivilinna, Larikka
 • Byggts 1905: Arkitekt A W Stenfors
 • 2017 flyttats + tillbyggts vid brandgatan
  Arkitekt Lång-Kivilinna, Larikka

Valokuva / foto: G Bäckman

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Vaasanpuistikko 24 / Vasaesplanaden 24
  Sundin polkupyöräliike / Sunds cykelaffär
 • Rakennettu 18…?
 • Arkkitehti C A Setterberg?
 • Siirretty Raastuvankadulle 32
 • Byggts 18….?
 • Arkitekt C A Setterberg?
 • Flyttats till Rådhusg. 32

Valokuva / foto: P Elo

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Kirvesmiehenkatu / Timmermansgatan
  Kappsäkki /Kappsäcken
 • Suunniteltu köyhien kaupunginosaksi
  pienine mökkeineen pienille vuokratonteille
 • Planerats som de fattigas stadsdel
  med små stugor på små arrendetomter

Kirvesmiehenk / Timmermansg
Valokuva/foto: ”M Lehtikannon kirjoituksia”

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

 1. Ajurinkatu / Formansgatan
 • Suunniteltu vähävaraisten asuinalueeksi, kuten naapurikadut ja Kappsäkki.
 • Rakennettiin pienille omistustonteille.
 • Planerats som mindre bemedlades bostadsområde liksom gatorna i närheten och Kappsäcken.
 • Byggdes på små ägotomter.

Ajurinkatu / Formansg
Valokuva/foto: ”M Lehtikannon kirjoituksia”

Valokuva/foto: A Nyberg 6/2019

19. Vaskiluoto / Vasklot
       Niemelän kahvila / Uddnäs café

 • Rakennusvuosi ?
 • Arkkitehti ? Siirretty Terijoelta?
 • Purettu 1974
 • Byggnadsår?
 • Arkitekt ? Flyttat från Terijoki?
 • Revs 1974

Postikkortti / vykort: Pohj Museo/Ö Museum

Valokuva/foto: A Nyberg 4/2019

20. Räätälinsaari / Skräddargrund 1909

 • V:sta 1883 pientuotantoa kuten kivimurskausta,
  sementtiputkia…
 • 1910 – 1970: Vaasan Moottoritehdas (Sarin)
 • Tämän jälkeen muutettu virkistysalueeksi
 • Från 1883: småskalig produktion: stenkrossning,
  cementrör…
 • 1910 – 1970: Vasa (Sarins) Motorfabrik
 • Revs härefter för rekreationsområde

Valokuva/foto: Museovirasto/Meseiverket (M L Carstens)

Valokuva/foto: A Nyberg  6/2019

21. Kalastuksen talo / Fiskets hus

Kalaranta /Fiskestranden

 • Kalakauppa/kahvila, ravintola
 • Rakennettu 19..?  Arkkitehti?
 • 2018 rakennettiin tilalle ”Kalastuksen talo”
 • Fiskhandel/café, restaurang
 • Byggt 19..? Arkitekt?
 • Revs 2018 för uppförande av ”Fiskets hus”

Valokuva/foto: G Bäckman

Valokuva/foto: A Nyberg 2021

22. Rantakatu 22 / Strandgatan 22

Ingmanin talo / Ingmans hus

 • 1898 – 1962        Arkkitehti A W Stenfors
 • 1964 korvattu Kansanopiston talolla, joka  purettiin uuden asuintalon rakentamiseksi
 • 1898 –1962        Arkitekt A W Stenfors.
 • Ersatt av Folkhögskolebyggnad 1964, vilken revs 2018 för bostadshus

Valokuva/foto:  Sv / Ls / R. Olin

 • 1960-luvun näkemys tehokkaasta ja käytännöllisestä rakentamisesta. Kansanopiston juhlasali ylimmässä kerroksessa, pienet ikkunat oikealla kuuluvat asuntoihin.
 • 1960-talets syn på effektivt och praktiskt byggande. Folkskolans festsal i översta våningen, bostäder i bakom de små fönstren.

Valokuva/foto Bertil Bjöklöv.
Lainaus kirjasta Rantakatu, helmi Vaasassa s. 308

Valokuva/foto: A Nyberg 2021

 

LÄHTEET / KÄLLOR:

M Lehtikannon kirjoituksia:  “Rakennettiin uusi Vaasa”,  1981

V Hoving:  “Vasa 1852 – 1952”

J Kallenautio…   “Vaasan historia IV”

M Louhelainen…  “Strandgatan, en pärla i Vasa”

Viljanen, Aitoaho:   Vaasan rakennusperinneselvitys I – II

E Salo…  Vaasan kalarannan meriarkeologinen selvitys

Österbottens museum

Vasa byggnadstillsyn och centralarkiv

Vaasan Kaupunginteatterin historiikki

Vasabladet / Ehrström:   25.01,  01.02,  08.02,  22.02.  2004

Uusi Vaaasalainen / Oksanen:   30.04. 1997,  01.0.4 1998

Rantakatu helmi Vaasassa, Strandgatan en pärla i Vasa
Scriptum 2010

 

Föreslå gärna tillägg genom att kontakta ICV:s ordf.  birgitta.lang@fimnet.fi
eller viceordf. aimonyberg@gmail.com. Fotopar och historik behövs.

Ehdota lisäyksiä, jos Sinulla on kuvapareja ja historiikki tiedossa.
birgitta.lang@fimnet.fi  tai varapj.  aimonyberg@gmail.com.