ETUSIVU/HEMSIDA

2021

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry, on kaksikielinen asukasyhdistys. Näillä nettisivuilla käytetään sekä suomea että ruotsia. Osa teksteistä on luettavissa molemmilla kielillä, mutta kaikkea ei käännetä.

Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf, är en tvåspråkig förening. På dessa nätsidor används båda språken. En del texter finns tillgängliga på både svenska och finska, men alla texter översätts inte.

Sivustoa ylläpitävät Aimo Nyberg ja Anttu Kankaanpää

Sidorna upprätthålls av Aimo Nyberg och Anttu Kankaanpää

Seuraava päivitys  marraskuun lopussa 2021.
Nästa planerade uppgradering inom november månad 2021.

Yhdistyksen nimi

Föreningens namn

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry
Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Yhdistysrekisterinumero
Registreringsnummer
Perustettu 20.12.1994, nykyinen nimi on otettu käyttöön 12.12.1996
ja virallinen rekisteröintipäivämäärä on 21.10.1997 (rek. nro: 171.457) Grundad 20.12.1994, nuvarande namn taget i bruk 12.12.1996. Officiellt registeringsdatum 21.10.1997 (reg.nr: 171.457)

Toiminnan tarkoitus

Syftet med verksamheten

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.
Enligt stadgarna verkar föreningen för att ta ställning till och befrämja ekologiska, estetiska och etiska värden i stadens utveckling.
Jäsenmaksu
Medlemsavgift

10 euroa / vuosi + vapaaehtoinen tukimaksu

10 euro / år + frivilligt stöd

Pankkitili

Bankkonto

Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16

 

Puheenjohtaja 2021
Ordförande 2021

Birgitta Lång, birgitta.lang@fimnet.fi   050 3674165

Varapuheenjohtaja 2021
Vice-ordförande 2021

Aimo Nyberg

Sihteeri 2021
Sekreterare 2021

Anttu Kankaanpää

Rahastonhoitaja 2021
Kassör 2021

 Pirjo Rautio