ETUSIVU/HEMSIDA

2022

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry, on kaksikielinen asukasyhdistys. Näillä nettisivuilla käytetään sekä suomea että ruotsia. Osa teksteistä on luettavissa molemmilla kielillä, mutta kaikkea ei käännetä.

Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf, är en tvåspråkig förening. På dessa nätsidor används båda språken. En del texter finns tillgängliga på både svenska och finska, men alla texter översätts inte.

Sivustoa ylläpitävät Aimo Nyberg ja Anttu Kankaanpää

Sidorna upprätthålls av Aimo Nyberg och Anttu Kankaanpää

Seuraava päivitys  tammikuun lopussa 2022.
Nästa planerade uppgradering inom januari månad 2022.

Yhdistyksen nimi

Föreningens namn

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry
Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Yhdistysrekisterinumero
Registreringsnummer
Perustettu 20.12.1994, nykyinen nimi on otettu käyttöön 12.12.1996
ja virallinen rekisteröintipäivämäärä on 21.10.1997 (rek. nro: 171.457) Grundad 20.12.1994, nuvarande namn taget i bruk 12.12.1996. Officiellt registeringsdatum 21.10.1997 (reg.nr: 171.457)

Toiminnan tarkoitus

Syftet med verksamheten

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.
Enligt stadgarna verkar föreningen för att ta ställning till och befrämja ekologiska, estetiska och etiska värden i stadens utveckling.
Jäsenmaksu
Medlemsavgift

10 euroa / vuosi + vapaaehtoinen tukimaksu

10 euro / år + frivilligt stöd

Pankkitili

Bankkonto

Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16

 

Puheenjohtaja 2022
Ordförande 2022

Birgitta Lång, birgitta.lang@fimnet.fi   050 3674165

Varapuheenjohtaja 2022
Vice-ordförande 2022

Aimo Nyberg

Sihteeri 2022
Sekreterare 2022

Anttu Kankaanpää

Rahastonhoitaja 2022
Kassör 2022

 Pirjo Rautio