ETUSIVU

2018

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry, Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf, on kaksikielinen asukasyhdistys. Näillä nettisivuilla käytetään sekä suomea että ruotsia. Osa teksteistä on luettavissa molemmilla kielillä, mutta kaikkea ei käännetä.

Föreningen Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry, Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf, är en tvåspråkig förening. På dessa nätsidor används båda språken. En del texter finns tillgängliga på både svenska och finska, men alla texter översätts inte.

Sivustoa ylläpitää pj. Aimo Nyberg.

Sidorna upprätthålls av ordf. Aimo Nyberg.

Seuraava päivitys toukokuussa 2018.
Nästa planerade uppgradering inom majmånad 2018.

Yhdistyksen nimi

Föreningens namn

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry
Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Yhdistysrekisterinumero
Registreringsnummer
Perustettu 20.12.1994, nykyinen nimi on otettu käyttöön 12.12.1996
ja virallinen rekisteröintipäivämäärä on 21.10.1997 (rek. nro: 171.457) Grundad 20.12.1994, nuvarande namn taget i bruk 12.12.1996. Officiellt registeringsdatum 21.10.1997 (reg.nr: 171.457)

Toiminnan tarkoitus

Syftet med verksamheten

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.
Enligt stadgarna verkar föreningen till att ta ställning till och befrämja ekologiska, estetiska och etiska värden i stadens utveckling.
Jäsenmaksu
Medlemsavgift

10 euroa / vuosi

10 euro / år

Pankkitili

Bankkonto

Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16

 

Puheenjohtaja 2018
Ordförande 2018

Aimo Nyberg, aimonyberg@gmail.com, +358 50 3308540

Sihteeri 2018
Sekreterare 2018

Anttu Kankaanpää

Rahastonhoitaja 2018
Kassör 2018

 Anders Boucht